14o InfoCom Security 2024

Conference & Expo

The Hybrid World of Cybersecurity

10 & 11 Απριλίου
Ωδείο Αθηνών

Το 2024, είναι για τους περισσότερους παγκόσμιους αναλυτές, αλλά και πολλούς παράγοντες της Ελληνικής αγοράς του ευρύτερου τομέα του IT, μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική για το Cyber Security που θα επιφέρει μια νέα δέσμη προκλήσεων και ευκαιριών. Οι αυξανόμενες ανάγκες προστασίας των τεχνολογικών υποδομών αλλά και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια για την κυβερνοασφάλεια θα δημιουργήσουν συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης και ενός ισχυρότερου πεδίου δράσης για τις εταιρίες του κλάδου. Αυτή η δυναμική αποτυπώθηκε με πολλούς τρόπους και στο φετινό 14ο Infocom Security

Η 14η διοργάνωση του κορυφαίου event στην Ελλάδα για τον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας, ήρθε για ακόμα μια χρονιά, με στόχο φέτος να αναδείξει όλες τις κρίσιμες πτυχές του σύγχρονου υβριδικού κόσμου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, να αναλύσει τις σημαντικές τάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη διαχείριση της ασφάλειας και να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές, τις ολοκληρωμένες λύσεις, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις νέες κανονιστικές οδηγίες για την ενίσχυση της άμυνας των οργανισμών έναντι των αναδυόμενων εξελιγμένων απειλών.

Cybersecurity is Not Just an IT Issue. It’s a Business Issue!

Σήμερα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από την προστασία πληροφοριών και κρίσιμων δεδομένων μιας επιχείρησης με τεχνολογικά εργαλεία. Έχει εξελιχθεί, σε καταλυτικό παράγοντα ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας και πυλώνα ανάπτυξης και ισχυροποίησης τους ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κάθε οργανισμού.

Το σημείο κλειδί που τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις προσεγγίσεις για την κυβερνοασφάλεια, επικαιροποιώντας συνεχώς τις πολιτικές, τα μοντέλα και τα μέτρα που εφαρμόζονται, είναι αναμφισβήτητα η μετάβαση του οικοσυστήματος – συνολικά των επιχειρησιακών λειτουργιών και όχι μόνο των τεχνολογικών υποδομών –  σε έναν υβριδικό κόσμο. Το απόλυτα διασυνδεδεμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ολοένα και περισσότερων νέων τεχνολογιών, όπως το Hybrid Cloud, το ΙοΤ και η Τεχνητή Νοημοσύνη, καταρρίπτουν τα όρια μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου, ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και την αυτοματοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών.

Παράλληλα όμως, η συνεχώς αυξανόμενη συσχέτιση κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας του εκάστοτε οργανισμού με τις ψηφιακές υποδομές, σε συνδυασμό με τις ολοένα και περισσότερες και πιο εξελιγμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που θα λέγαμε ότι συνιστούν πλέον υβριδικές απειλές, θέτουν σε απόλυτη εγρήγορση όλους τους απαραίτητους inhouse και outsourcing μηχανισμούς προστασίας που πρέπει να διαθέτει ένας οργανισμός και αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο των επαγγελματιών ασφάλειας,  προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.

Όλες τις νεότερες εξελίξεις που διαμορφώνουν παγκοσμίως το τοπίο των νέων κυβερνοαπειλών, τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται για την αναβάθμιση της άμυνας των οργανισμών με επίκεντρο το AI, το νέο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια με πυλώνα την οδηγία NIS2 και ευρύτερα τον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ασφάλειας στον Υβριδικό Κόσμο, αναδείξαμε στο  14ο InfoCom Security 2024 που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στον εξαιρετικό χώρο του ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ το διήμερο 10 – 11  Απριλίου και όπως κάθε χρόνο αποτέλεσε την ετήσια κορυφαία συνάντηση της μεγάλης κοινότητας των στελεχών και επαγγελματιών στον τομέα της Πληροφορικής και φυσικά της αγοράς του τομέα των τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών της Ψηφιακής Ασφάλειας.

To Infocom Security δεν είναι απλά ένα συνέδριο … είναι εμπειρία ! Δείτε τα Highlihts της διοργάνωσης του 2024

Σχεδιάζοντας τον Οδικό Χάρτη Κυβερνοασφάλειας μέσα από ένα πολυεπίπεδο event

Κατά τη διάρκεια του διήμερου  14ου  InfoCom Security 2024 καλύψαμε ένα διευρυμένο πεδίο θεμάτων που ξεδιπλώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα και συγκεκριμένα μέσα από τις Keynote ομιλίες, τις παρουσιάσεις και τα πάνελ συζήτησης που πραγματοποιήθηκαν στην ολομέλεια του αμφιθέατρου, τις αναλύσεις που εμβάθυναν σε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στα παράλληλα workshops, αλλά φυσικά και τη δικτύωση και τις επαγγελματικές συναντήσεις, που έλαβαν χώρα στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο όπου βρέθηκαν τα booths των εταιριών που συμμετείχαν ως χορηγοί.

Το περιεχόμενο του InfoCom Security, διαμορφώθηκε όπως πάντα, από κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξένους ειδικούς, από θεσμικούς φορείς, παγκόσμιους οργανισμούς και φυσικά επαγγελματίες από εταιρίες που σχετίζονται ευρύτερα με τον τομέα της ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο, αναπτύσσοντας πολλαπλά θεματικά αντικείμενα όπως:

  • Η καταλυτική επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια σε επίπεδο αμυνόμενων αλλά και επιτιθέμενων!
  • Οι παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης των επιθέσεων Ransomware, Phishing και APTs που συνεχώς εξελίσσονται με βάση τα εργαλεία στο Dark Web.
  • Οι απαιτήσεις προστασίας των δικτύων των οργανισμών που λειτουργούν υβριδικά, με επίκεντρο το Secure Access Service Edge (SASE), την προσέγγιση Zero-Trust και Identity and Access Management (IAM)
  • Τα βέλτιστα τεχνολογικά εργαλεία για ασφάλεια του Cloud, του Email, των Application, των Operation Technologies, του IoT και του Supply Chain
  • Πόσο σημαντικές είναι και τι προσφέρουν οι λύσεις Endpoint Detection and Response (EDR) – Managed Detection and Response (MDR) – Extended Detection and Response (XDR) – Data Leakage Prevention (DLP) για μια αποτελεσματική στρατηγική κυβερνοασφάλειας.
  • Ο κρίσιμος ρόλος των Managed Security Service Providers (MSSP)και των Security Operation Centers (SOC) σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Τι φέρνουν τα νέα κανονιστικά πλαίσια των οδηγιών NIS2 και DORA και πως θα επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτές.
  • Πως εξελίσσονται οι προσπάθειες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή του GDPR
  • Πως το Cyber Insurance επηρεάζει σήμερα την ανθεκτικότητα ενός οργανισμού, εξασφαλίζει την επιχειρησιακή του συνέχεια και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ;
  • Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο κρίσιμος ρόλος του Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριών και τι συνέπειες, έχει η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού από επαγγελματίες στον τομέα του Cyber Security με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Με βάση την παραπάνω θεματολογία, όλοι οι ομιλητές του Infocom Security είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη σχεδίαση του οδικού χάρτη για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σήμερα αλλά και στα επόμενα χρόνια.

Έκθεση Εταιριών Χορηγών

Όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια του Infocom Security 2024, πραγματοποιήιθηκε η παράλληλη έκθεση των εταιριών που συμμετέχουν ως χορηγοί, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων για την ψηφιακή ασφάλεια, προκειμένου να συναντηθούν με τα στελέχη τους και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τους και γενικότερα για όλες τις εξελίξεις στο χώρο.

Το InfoCom Security, έχοντας την καθολική αναγνώριση από το σύνολο της συγκεκριμένης αγοράς, συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες του χώρου καθώς και κορυφαία brands παγκόσμιας δραστηριότητας που υποστηρίζουν το event και συμμετέχουν στο περιεχόμενο και την έκθεση.

Δικτύωση μιας μεγάλης κοινότητας επαγγελματιών

Η μεγάλη κοινότητα των επαγγελματιών από το χώρο της πληροφορικής και των τεχνολογιών ευρύτερα, κάθε επαγγελματικής βαθμίδας και θέσης, που έχει δημιουργήσει το συνέδριο Infocom Security και το περιοδικό IT Security Professional, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί ξανά σε ένα χώρο που καλύπτει τις απαιτήσεις μιας κορυφαίας εκδήλωσης.

Το Ωδείο Αθηνών στις 10 & 11 Απριλίου έγινε ο τόπος συνάντησης και δικτύωσης, για τα στελέχη των τμημάτων IT (CTOs, CIOs, CISOs, IT Managers, IT Auditors – Engineers – Administrators, Risk & Compliance Managers, DPOs, e.t.c) από εταιρίες και οργανισμούς όλων των κάθετων αγορών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και για επαγγελματίες από το κανάλι της Πληροφορικής, εταιριών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων και την παροχή λύσεων και υπηρεσιών  ΙΤ, όπως επίσης και για πολλούς ακαδημαϊκούςεπιστήμονες και ερευνητές.

Διοργάνωση

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά Β2Β μέσα του τομέα  ICT και Security της Smart Press που υποστηρίζουν το συνέδριο:

IT Professional Security
Infocom
Security Manager