ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ME TO ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΔΩ

14:00 – 14:15           Εισαγωγική Ομιλία 

Ο Κρίσιμος Ρόλος των Επαγγελματιών Ασφάλειας Πληροφοριών στη σύγχρονη εποχή

Δρ. Δημήτριος Πατσός – Πρόεδρος Δ.Σ. (ISC)2 Hellenic Chapter

14:15 – 15:15              1η ενότητα – Building Cyber Security Awareness During Risky Times

Είναι δεδομένο ότι στην εποχή που διανύουμε δημιουργούνται συνεχώς νέοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων στους οργανισμούς. Κάθε νέα συνθήκη που δημιουργείται – όπως η πρόσφατη πανδημία – αναδεικνύει προκλήσεις για τις οποίες πολλές φορές οι οργανισμοί δεν είναι προετοιμασμένοι. Η έντονη ευαισθητοποίηση συνολικά για τα θέματα της ψηφιακής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Στην 1η ενότητα στελέχη εταιριών Διαχείρισης Κινδύνου, Υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και Integrators  ανέδειξαν όλες αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές.

Homo Firewallis
Γιάννης Παυλίδης – ICT & CS Solution Architect, Algosystems

You can’t stop what you can’t see
Ρήγας Αγγέλου – CyberSecurity Solutions Consultant, Space Hellas

Security Awareness Challenges for Remote Working
Παναγιώτα Λαγού –
Senior Manager GRC & Assurance, Adacom

Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα για τα δεδομένα μας εν έτη 2021 : Συμβουλές ενός Hacker
Μιχάλης Μίγγος – IT Director Tictac Data Recovery
Παναγιώτης Πιέρρος –  General Manager Tictac Data Recovery

Συντονιστής : Βλάσης Αμανατίδης – Αρχισυντάκτης IT Security Professional 


15:15 – 16:30              2η ενότητα-  Detecting and Responding to Advanced Cyber Attacks

 Οι στοχευμένες και προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις, με επίκεντρο τις συνεχώς αναδυόμενες οικογένειες Ransomware και ευρύτερα όλες οι σύγχρονες απειλές με βάση τα κακόβουλα λογισμικά που εξελίσσονται διαρκώς, αποκαλύπτουν την ευρηματικότητα και ευελιξία των ψηφιακών εγκληματιών και φέρνουν στο προσκήνιο την απαίτηση για μέτρα και λύσεις προστασίας, που θα εντοπίζουν άμεσα τους κινδύνους και θα ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυτές τις επιθέσεις. Για αυτές τις προηγμένες απειλές και το πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με νέες τεχνολογίες και λύσεις προστασίας μας μίλησαν οι εισηγητές αυτής της ενότητας.

FortiSOAR, Beyond SIEM: Security Operations, Orchestration & Response
Αντώνης Βαλάκας – Sales Engineer, Fortinet

Securing Applications from Code to Customer with F5, NGINX & Shape Security
Άγγελος Δομέτιος – Territory Account Manager F5, NGINX & Shape Security

Γιατί το Antivirus δεν αρκεί !
Αθανασία Ρουσιά –  Bitdefender Security Advisor

How SOC must evolve to manage upcoming Cybersecurity Challenges
Cyril Simonnet – Sales Director Cortex, Palo Alto

Συντονιστής : Βαγγέλης Ξανθάκης– Δημοσιογράφος