Η Cromar ιδρύθηκε το 1999 από τον John Croker, συνεχίζοντας την παράδοση της  οικογένειας Croker στην διεθνή ασφαλιστική αγορά, παρέχοντας καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με την υποστήριξη της αγοράς των Lloyd’s και άλλων ασφαλιστικών εταιριών υψηλής αξιολόγησης.

Η Cromar, δημιούργησε το Secure Tech Company, μία λύση ειδικά σχεδιασμένη για τις εταιρίες τεχνολογίας. To Secure Tech Company αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων και των οικονομικών συνεπειών τους που μπορούν να απειλήσουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους λόγω λαθών ή παραλείψεών τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Tο Secure Technology Company είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων μια και οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει είναι συχνά προαπαιτούμες για την ανάθεση μιας σύμβασης παροχής τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Contact Info