Η Cyber Noesis ιδρύθηκε το 2015 από μια ομάδα ειδικών στην ασφάλεια πληροφοριών με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων, του βιομηχανικού αυτοματισμού και των τηλεπικοινωνιών, με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών. Η ομάδα μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Risk Assessment), στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (σε συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα όπως ISO / IEC 27001, PCI-DSS κλπ.), στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ιδιωτικότητας (σύμφωνα με τις απατήσεις διεθνών προτύπων και νομικών πλαισίων GDPR, ISO 29100, ISO 27701 κτλ.), στην ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών υλικών Ασφάλειας, στη διεξαγωγή Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης, στη διενέργεια Εκπαιδευτικών Εκστρατειών Ηλεκτρονικού Ψαρέματος (Phishing Campaigns), στο σχεδιασμό Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας, στη Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων Ασφάλειας, στη διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων Εντοπισμού Ευπαθειών (Vulnerability Assessments), σε περιβάλλοντα πληροφορικής αλλά και σε περιβάλλοντα SCADA / Αυτοματισμού και OT. H Cyber Noesis, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στον τρόπο που οι σύγχρονες επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιφέρει η ασφάλεια πληροφοριών, έχει αναπτύξει ένα σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας αλλά και στην συμμόρφωση με απαιτητικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια. Από την ίδρυσή της το 2015, η Cyber Noesis έχει ολοκληρώσει ένα πλήθος επιτυχημένων έργων ασφάλειας πληροφοριών σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κυβερνητικούς οργανισμούς, βιομηχανίες παραγωγής και μεταφορών, ναυτιλιακές εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες καθώς και διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και τη Σιγκαπούρη.

Contact Info