Η ψηφιακή ασφάλεια, η ασφάλεια των πληροφοριών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η επιχειρησιακή συνέχεια, ανάγονται σήμερα σε μείζονα ζητήματα για όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και το νέο εφαρμοζόμενο μοντέλο υβριδικής εργασίας.

Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (business resilience) επιχειρήσεων και οργανισμών, σ’ ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από τις υπηρεσίες ελέγχων, πιστοποιήσεων, εκπαίδευσης και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πληροφορικής που προσφέρει η TÜV AUSTRIA Hellas.

Contact Info