Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Τα στοιχεία «ΟΝΟΜΑ», «ΕΠΩΝΥΜΟ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση των badges και των βεβαιώσεων συμμετοχής.

*η εισαγωγή γίνεται αυτόματα στα κεφαλαία.
*στο πεδίο “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εισάγετε μέχρι 20 χαρακτήρες