Οι νέες τάσεις στο IT … και οι “εντάσεις” στην Ασφάλεια

Τo οικοσύστημα των υποδομών και των υπηρεσιών πληροφορικής στους Οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στην αλλαγή της φιλοσοφίας που διέπει τη διαχείριση του επιχειρηματικού IT περιβάλλοντος, που ως πυρήνα έχει την ενίσχυση της παραγωγικότητας με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σε αυτόν το μετασχηματισμό, κορυφαία πρόκληση αποτελεί η ασφάλεια των κρίσιμων επιχειρηματιών δεδομένων.

Το 3ο Infocom Security σκοπό έχει να αναδείξει την ασφάλεια των πληροφοριών ως την πλέον κομβική παράμετρο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο IT περιβάλλον. Παράλληλα, φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους επαγγελματίες IT το τοπίο των νέων απειλών και το πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.

Ενότητα 1η

Ο μετασχηματισμός του IT και οι επιπτώσεις στην ασφάλεια

Το Cloud, το Virtualization, το Mobility, τα Big Data και το BYOD δεν είναι πλέον απλά και μόνο νέες τάσεις, αλλά η νέα πραγματικότητα στο IT. Η αξιοποίησή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και εκτός από τη δεδομένη ευελιξία στις επιχειρηματικές λειτουργίες και την εξοικονόμηση πόρων που προσφέρουν, έχουν εγείρει νέους προβληματισμούς σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Απαιτείται λοιπόν επαναδιαμόρφωση των πολιτικών και συνδρομή των νέων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.

  • Μπορεί να υπάρξει Security Policy στο cloud;
  • Πόσο virtual είναι η ασφάλεια;
  • Πώς προστατεύονται τα εταιρικά δεδομένα όταν εντάσσονται στην προσωπική συσκευή του εργαζομένου;

Απαντήσεις σε αυτές και άλλες προκλήσεις μέσα από το πρίσμα του μετασχηματισμού του ΙΤ, αναμένεται να δοθούν στην 1η ενότητα του συνεδρίου.

Ενότητα 2η

Η καινοτομία, κλειδί για την αποτελεσματική ασφάλεια

Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουν ανοίξει νέες κερκόπορτες για τους επιτιθέμενους στα δίκτυα των Οργανισμών. Άλλοι πιστεύουν ότι οι hackers είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Γεγονός είναι ότι οι απειλές αυξάνονται ποσοτικά και μεταλλάσσονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεχής επικαιροποιήση των τεχνικών άμυνας. Οι προτάσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις για την ενίσχυση του “αμυντικού οπλοστασίου” τους είναι πάρα πολλές. Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παραδοσιακές αλλά και οι αναδυόμενες απειλές, τα διαθέσιμα “εργαλεία” θα πρέπει να συνδυαστούν με τις προσπάθειες για συνεχή καινοτομία.

Στη 2η ενότητα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το πώς καινοτόμες ιδέες μαζί με συγκεκριμένες τεχνολογικές προτάσεις χτίζουν τις βάσεις για τη γραμμή άμυνας των επιχειρηματικών δεδομένων και εφαρμογών.

Ενότητα 3η

Προσαρμογή στις εξειδικευμένες ανάγκες

Οι ανάγκες για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι πολυεπίπεδες και διακρίνονται ανάλογα με την κρισιμότητα, τις μεθόδους διαχείρισης και τις επιλογές αποθήκευσης  των επιχειρηματικών δεδομένων. Γι’ αυτό και απαιτείται προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις, έτσι ώστε η κάθε μέθοδος, λύση και υπηρεσία, να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Η 3η ενότητα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες προσαρμογής των υπηρεσιών και των λύσεων σε τομείς όπως: Security as a Service, Vulnerability Assessment, Identity Management, PCI Compliance, Penetration Testing, PKI, Data Loss Prevention, Risk Management,

Business Continuity Planning, Social Engineering, End Point Security.

Ενότητα 4η

Νέας γενιάς Hacking και ο ιδιότυπος παγκόσμιος κυβερνοπόλεμος

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικές και γενικά κρίσιμες υποδομές όπως: Οργανισμοί ενέργειας, επικοινωνιών και χρηματοοικονομικού τομέα, αναμένεται να ενταθούν ακόμα περισσότερο. Τα κίνητρα, εκτός από την υφαρπαγή δεδομένων για οικονομικό όφελος, αποκτούν σε μεγάλο βαθμό πολιτική και κοινωνική διάσταση και σε συνδυασμό με το φαινόμενο του “hactivism” και τη δράση των “Anonymous” δημιουργούν ένα τοπίο που εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για πολλές κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τμήματα ΙΤ μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα νέο ερώτημα αρχίζει να απασχολεί ολοένα και πιο έντονα:

Hacking: Ιδεολογία ή απλά business;

Η αντιμετώπιση του φαινομένου φέρνει στην επιφάνεια λύσεις που κινούνται πολλές φορές στα όρια της λεπτής κόκκινης γραμμής, μεταξύ ασφάλειας και προστασίας της online ιδιωτικότητας.

Οι συζητήσεις για τις νέες μορφές επιθέσεων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους σε όλα τα επίπεδα – τεχνολογικά, νομικά και θεσμικά – θα βρίσκονται στην ατζέντα της 4ης ενότητας του συνεδρίου.

Security Labs

Κατά την διάρκεια του 3ου InfoCom Security θα διοργανωθούν παράλληλα Labs, με τεχνικές και πρακτικές παρουσιάσεις από ειδικούς για θέματα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών, που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ΙΤ.