1η Απριλίου 2015

Divani Caravel Hotel

Mind the Risk. Be Proactive!

 

To τοπίο στο IT Security έχει αλλάξει! Νέες απειλές αναδύονται καθημερινά. Οι κίνδυνοι αυξάνονται ποσοτικά και ενισχύονται ποιοτικά. Το νέο περιβάλλον στις IT υποδομές των επιχειρήσεων και οργανισμών (cloud, data centers, mobility), καθώς και η εκθετική αύξηση των data που βρίσκονται εκτεθειμένα,  επηρεάζουν σημαντικά την παράμετρο της ασφάλειας των πληροφοριών και σε κάποιες περιπτώσεις και την ασφάλεια των υποδομών.

Νέα «όπλα», νέοι κανόνες, νέες μέθοδοι και νέοι «παίκτες» εμφανίζονται. Τα παραδοσιακά μέσα προστασίας είναι σαφές ότι δεν επαρκούν. Μεγάλες έρευνες και μελέτες παγκοσμίως αποτυπώνουν το νέο αυτό τοπίο. Πολλοί οργανισμοί βιώνουν συχνά αυτές τις αλλαγές, ενίοτε με οδυνηρό τρόπο.

Καθοριστικός παράγοντας : Η εκτίμηση του ρίσκου.

ENOTHTA_1

Η μοναδική λύση είναι η συνεχής διαδικασία, εκτίμησης απειλών και διαθέσιμων πόρων, με σκοπό να διατηρείται το επίπεδο ρίσκου σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Ποια όμως είναι η σωστή μεθοδολογία; Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά των κινδύνων; Ποιο το προφίλ των επιτιθέμενων σήμερα; Που στοχεύουν; Τι εργαλεία χρησιμοποιούν; Ποιες νέες τεχνολογίες είναι αποτελεσματικές για την προστασία των πληροφοριών; Πως θα αφομοιώσουμε καλύτερα τις αλλαγές στο νέο ΙΤ περιβάλλον, προς όφελος της ασφάλειας, αλλά και της παραγωγικότητας; Πως θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, ώστε να εμπεδώσει και να εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας;

Πως, τελικά, μπορούμε να γίνουμε περισσότερο ..Proactive;

Όλες οι απαντήσεις στο 5ο Συνέδριο Infocom Security, που θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2015 στο Divani Caravel Hotel και αποτελεί το ετήσιο ραντεβού της αγοράς IT Security, αλλά και το μεγαλύτερο event του χώρου!

Ενότητα 1η

The New Rules of Cyber Security

ΝΕΑ_ΕΝΟΤΗΤΑ-1

Η ψηφιακή ασφάλεια, αποτελεί σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, μια σημαντικότατη πρόκληση για κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων IT από την μια πλευρά, έχουν να αντιμετωπίσουν, τους κινδύνους που κρύβονται σε κακόβουλα λογισμικά και να αμυνθούν απέναντι σε προηγμένες επιθέσεις τύπου APT, ενώ από την άλλη πλευρά, οφείλουν να προσαρμόσουν τα μέτρα προστασίας των δεδομένων τους στο νέο περιβάλλον IT, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την υιοθέτηση του cloud, του mobility και των άλλων τάσεων. Στην 1η ενότητα του 5ου Infocom Security, ειδικοί στο τομέα της ψηφιακής ασφάλειας αναδεικνύουν τους “νέους κανόνες του παιχνιδιού”,  χαρτογραφώντας  τις τάσεις των απειλών και το τοπίο των υποδομών του ΙΤ σήμερα.

Ενότητα 2η

How to Be Proactive;

ΕΝΟΤΗΤΑ_2

Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι πολλά κράτη, οργανισμοί, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες αντιμετωπίζουν συχνά ψηφιακές απειλές και ενίοτε γίνονται θύματα κυβερνοεγκληματιών  με σοβαρές συνέπειες σε πολλά επίπεδα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς το οικονομικό κόστος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, με όλες τις μελέτες να συγκλίνουν σε απώλειες της τάξεως των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Το κλειδί για την προστασία των κρίσιμων δεδομένων των επιχειρήσεων και την αποφυγή των περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία τους είναι η δημιουργία συνθηκών που θα προλαμβάνουν τους κινδύνους μέσα από την επένδυση σε τεχνολογίες, λύσεις, υπηρεσίες και πολιτικές ασφάλειας. Τα κομμάτια του πάζλ που συνθέτουν μια proactive προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια θα αποκαλυφθούν στην συγκεκριμένη ενότητα.

Ενότητα 3η

Building a Smart Protection Strategy

ΕΝΟΤΗΤΑ_3

Η βέλτιστη διαχείριση των πληροφοριών, η αξιολόγηση των απειλών μέσα από την ανάλυση και την καταγραφή περιστατικών και η ολοκληρωμένη προστασία των δεδομένων –  που στο σύγχρονο δικτυωμένο περιβάλλον διακινούνται και αποθηκεύονται πέρα από τα στενά όρια των τοπικών υποδομών του οργανισμού – αποτελούν πυλώνες μιας στρατηγικής ασφάλειας που πλέον πρέπει να βασίζεται σε ευφυείς λύσεις. Στην 3η ενότητα του 5ου Infocom Security, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς υλοποιούνται αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, ορθές πρακτικές και σύγχρονα μοντέλα που είναι απαραίτητα σήμερα για την εφαρμογή μιας εταιρικής πολιτικής προστασίας των υποδομών και των πληροφοριών.

Ενότητα 4η

The Hacking Games

ΕΝΟΤΗΤΑ_4

Η επιτυχία σε κάθε παιχνίδι και κάθε μάχη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση του αντιπάλου, αλλά και στην κατανόηση των δικών μας ευάλωτων σημείων. Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τον κάθε αντίπαλο, πρέπει σίγουρα να τον γνωρίσεις  και να κατανοήσεις τον τρόπο που λειτουργεί.  Στόχος λοιπόν της 4ης  ενότητας που θα κλείσει τη διοργάνωση του Infocom Security 2015, είναι να ενημερωθούμε για το προφίλ των hackers σήμερα, τα κίνητρα τους, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, αναζητώντας παράλληλα τους δικούς μας αδύναμους κρίκους, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.