Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της φόρμας να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία και ελληνικούς χαρακτήρες διότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής