Upgrade your Knowledge
Protect your Business

1 Συνέδριο    2 Ημέρες      6 Ενότητες     40 Ομιλίες     45 Χορηγοί
  22οο Επισκπέτες !!!

Το 6ο Infocom Security αποτέλεσε και φέτος την κορυφαία εκδήλωση για την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα κάνοντας για ακόμα μια φορά τη διαφορά, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του με μια ακόμα ημέρα και αναβαθμίζοντας σημαντικά το περιεχόμενο του.

Με βάση  τα νέα δεδομένα, δηλαδή, το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των απειλών και την ολική επαναδιαμόρφωση των πληροφοριακών υποδομών, αυτό που ανακύπτει σήμερα ως επιτακτική ανάγκη είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων όλων όσων εργάζονται στον κρίσιμο τομέα διαχείρισης του ΙΤ  και όχι μονό, προκειμένου να συμβάλουν όλοι μαζί στην προστασία των πληροφοριών και κατ΄ επέκταση στην προστασίας της ίδιας της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Αυτή την ανάγκη ανέδειξε το 6ο Infocom Security που  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 & 7 Απριλίου 2016 στο Divani Caravel Hotel με κεντρικό μήνυμα : Upgrade your Knowledge – Protect Your Business.

site1

Τετάρτη 6 Απριλίου

1η ενότητα: Preventing Cyber Attacks in an ever-changing IT World

Αν κάτι επηρεάζει σήμερα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον ψηφιακό κόσμο επιχειρήσεων και οργανισμών, αυτό είναι σίγουρα οι αλλαγές στις ΙΤ υποδομές και η συνεχής ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των απειλών. Το περιβάλλον ΙΤ βρίσκεται σε συνολικό επαναπροσδιορισμό υιοθετώντας νέες τάσεις στη φιλοσοφία των επιχειρησιακών εφαρμογών και λειτουργιών, ενώ οι κυβερνοεγκληματίες συνεχώς αναπτύσσουν νέα και προηγμένα εργαλεία επιθέσεων, προκειμένου να διεισδύσουν στα δίκτυα των οργανισμών, προσδοκώντας σε οικονομικά και άλλα οφέλη. Οι νέες τάσεις και η βέλτιστη διαχείριση των κίνδυνων με στόχο την αποτροπή των επιθέσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο ήταν τα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές στη πρώτη ενότητα της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.

2η ενότητα: Connect and Protect

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής σχετικά με τη ψηφιακή ασφάλεια στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι των τμημάτων ΙΤ, είναι η διασύνδεση όλων των υποδομών, των φορητών συσκευών, των εφαρμογών και γενικότερα των επιχειρησιακών λειτουργιών κάτι που έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο η τάση του Internet of Things (ΙοΤ). Παράλληλα, οι πληροφορίες διακινούνται και αποθηκεύονται σε φυσικές και εικονικές υποδομές σε ένα ανοιχτό περιβάλλον προσβάσιμο από πολλά σημεία. Η σύγχρονη τεχνογνωσία των security vendors με παγκόσμια δραστηριότητα και το πως αυτή μετουσιώνεται σε λύσεις και υπηρεσίες προκειμένου να προστατευτεί το διασυνδεδεμένο περιβάλλον από τις σύγχρονες απειλές, βρέθηκε στο επίκεντρο της ενότητας αυτής.

3η ενότητα: The art of Human Hacking!

Μερικές φορές αυτό που χρειάζονται οι κακόβουλοι hackers είναι η ευκολοπιστία και η αφέλεια μερικών ανθρώπων και όχι κάποια ευπάθεια σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα, αυτό που είναι δηλαδή ευρέως γνωστό ως Social Engineering! Social Engineering είναι η τέχνη της ψυχολογικής χειραγώγησης των ανθρώπων ώστε να δώσουν εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με την επίθεση που κάνει ο εκάστοτε hacker. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική hacking! Κορυφαίοι ερευνητές ανέπτυξαν αναλυτικά τις τεχνικές του Social Engineering και τι μέτρα πρέπει να πάρουν οι χρήστες για να προστατευτούν από αυτό.

site2

Πέμπτη 7 Απριλίου

1η ενότητα: An integrated approach to security in the Organization

Ιεραρχώντας τις απαιτήσεις, σχετικά με την προστασία των κρίσιμων δεδομένων και των πληροφοριακών υποδομών στους οργανισμούς σήμερα, θα πρέπει πρώτα από όλα να κατανοήσουμε το σύνθετο περιβάλλον το οποίο έχουν διαμορφώσει από την μια πλευρά οι σύγχρονες τάσεις στο ΙΤ και από την άλλη πλευρά η διεύρυνση και η εξέλιξη των απειλών. Σε αυτή τη θεματική ενότητα, Στελέχη εταιριών Διαχείρισης Κινδύνου, Integrators και Πάροχοι Υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας στην Ελλάδα, παρουσίασαν το σύνθετο αυτό περιβάλλον και ανέδειξαν την αξία μιας προσέγγισης που θα αντιμετωπίζει ολιστικά του κινδύνους στο IT περιβάλλον των οργανισμών.

2η ενότητα: Smart ways to make your data more secure

Μια από τις βασικότερες ανάγκες στους οργανισμούς σήμερα, είναι η ευελιξία των εφαρμογών και της επιχειρησιακής λειτουργίας προς όφελος της παραγωγικότητας. Η υιοθέτηση του cloud, του mobility και των άλλων τάσεων στο IT επιτρέπουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές, ενώ παράλληλα εγείρουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κρίσιμων δεδομένων. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα επιχειρηματικά δεδομένα θα παραμείνουν προστατευμένα, ενώ παράλληλα η επιχείρηση θα απολαμβάνει τα οφέλη  από την αξιοποίηση των νέων τάσεων, απαιτούνται έξυπνες και ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες  παρουσιάστηκαν σε αύτη την ενότητα.

3η ενότητα: Ethical Hacking: To know your enemy, you must become your enemy

Οι περισσότεροι όταν ακούν τη λέξη hacker έχουν στο μυαλό τους κάτι αρνητικά φορτισμένο, αλλά δεν γνωρίζουν ότι το hacking είναι κάτι απαραίτητο για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι ηθικοί hackers ή αλλιώς white hats χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες τεχνικές με τους κακόβουλους hackers για να διεισδύσουν στο σύστημα κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κάποιου δικτύου για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους και να εντοπίσουν πιθανές ευπάθειες που κακόβουλοι hackers θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν έτσι ώστε στη συνέχεια να διορθωθούν. Η 3η ενότητα της δεύτερης  μέρα του Infocom Security ήταν αφιερωμένη στο Ethical Hacking, στο Penetration Testing και στο ερευνητικό κομμάτι του IT security. Καταξιωμένοι επιστήμονες θα παρουσίασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εργαλεία, μεθόδους καθώς και έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο ΙΤ Security!

 

site4

Ethihak Contest – Ένας live διαγωνισμός Hacking

Στο πλαίσιο του 6ου Infocom Security πραγματοποιήθηκε ζωντανά ένας πρωτοποριακός διαγωνισμός – με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ που πρόσφερε ο μεγάλος χορηγός του διαγωνισμου Odyssey Cyber Security –
όπου συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις ικανότητές τους μέσω προσομοιώσεων ηλεκτρονικών επιθέσεων για την αξιολόγηση της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Απώτερος σκοπός ήταν η ενημέρωση των διαδικτυακών χρηστών για θέματα σύγχρονων απειλών/επιθέσεων ασφάλειας καθώς και η εξάσκησή τους στην εφαρμογή των εργαλείων επίθεσης εναντίον πραγματικού στόχου. Ο διαγωνισμός Ethihak έγινε σε live περιβάλλον το οποίο είχε στηθεί από ειδικούς ερευνητές ασφάλειας στον χώρο του συνεδρίου.

site3

Σημείο αναφοράς με ανοδική πορεία

Το Infocom Security – που διοργανώνεται από την Smart Press, με πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional και Infocom – στην εκδήλωση του 2016 προσέλκυσε πάνω από 2200 συνέδρους και είχε την υποστήριξη 45 εταιριών χορηγών, καλύπτοντας μέσα από τις κεντρικές παρουσιάσεις και τα παράλληλα workshop, τα περισσότερα θεματικά αντικείμενα του χώρου.dior

Το συνέδριο Infocom Security αποτελεί σήμερα την κορυφαία ετήσια εκδήλωση για την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα και αποτελεί σημείο αναφοράς των εξελίξεων στο χώρο, καταγράφοντας από το 2011 και κάθε χρόνο μια ανοδική πορεία που αποτυπώνεται τόσο από τα νούμερα και τις στατιστικές προσέλευσης, όσο και από την καθολική αναγνώριση της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά και της επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας των επαγγελματιών του χώρου της πληροφορικής.