Ανάλυση υπηρεσιών Security Audit, Vulnerability Assessment και Penetration Test. Tι απαιτείται ανάλογα με το περιβάλλον, το επίπεδο ασφάλειας, το μέγεθος του οργανισμού και το κανονιστικό πλαίσιο. 

Εισηγητής: Γιάννης Δασκαλόπουλος, Security Services Manager, Digital SIMA

Ο Γιάννης Δασκαλόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2009 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Digital SIMA ως Security Services Manager και εποπτεύει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση των δικτύων, με έμφαση την ασφάλεια. Ειδικεύεται στα Voice over IP δίκτυα, σε προηγμένες τεχνολογίες για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ασφαλείς τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων σημείων.