Οι νέες υπηρεσίες Wireless IPS, Threat Detection & Response, Network Discovery και BYOD security, καθώς και μία συνολική ανάλυση των UTM υπηρεσιών του πλέον δημοφιλούς κατασκευαστή Network Security.

Εισηγητής: Αντώνης Καλοχριστιανάκης, Διευθυντής Πωλήσεων, Digital SIMA