Ποτέ άλλοτε οι επαγγελματίες της ασφάλειας πληροφοριών δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν τόσο εύκολα μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, όπως ο χρηματοπιστωτικός, ο τηλεπικοινωνιακός, ο ναυτιλιακός, ο φαρμακευτικός και οι κλάδοι της ενέργειας και των τροφίμων.

Ειδικά οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους θα πρέπει να ισορροπούν μια σειρά κανόνων και περιορισμών, εντός ενός αυστηρά δομημένου τρόπου λειτουργίας που συνήθως δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς και ριζικές αλλαγές.

Αυτοί οι κλάδοι, παρόλο που περιλαμβάνουν φαινομενικά ανεξάρτητους κανόνες ανά κλάδο, τείνουν να συγκλίνουν και να αποτυπώνουν κοινές αρχές και απαιτήσεις στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια.

Η παρουσίαση αναλύει αυτές τις κοινές απαιτήσεις και προτείνει κοινούς τρόπους διαχείρισής των θεμάτων ασφάλειας πληροφοριών και υπηρεσιών, αναδεικνύοντας την αξία ενός ενοποιημένου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου.

 

Εισηγητής: Δρ.Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD (InfoSec)

 Ο Δρ. Σερρέλης εργάζεται ως Information Systems and Security Manager σε μεγάλη Φαρμακευτική εταιρία, ως λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όπως επίσης ως Σύμβουλος Θεμάτων Information Assurance και Υπηρεσιών Πληροφορικής. Διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρίας σε κλάδους όπως της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ασφάλειας Πληροφοριών τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι επίσης ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών και τεχνικών συνεδρίων, project manager και συντονιστής έργων (βιομηχανικών, ερευνητικών, ευρωπαϊκών και δημοσίων).

Ως ενεργός ερευνητής, διαθέτει επίσης πολυποίκιλες δημοσιεύσεις, με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα να έχουν εξελιχθεί από τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, την ποσοτικοποίηση της ασφάλειας και την διασφάλιση των η-υπηρεσιών, στην πληροφοριο-κεντρική εκπαίδευση και επιστημολογία.