Η σελίδα θα είναι διαθέσιμη την ημέρα του συνεδρίου!


10:15 – 10:30           Έναρξη – Εισαγωγικές Ομιλίες 

10:30 – 12:30              1η ενότητα – Cyber Resilience: Implementing a Holistic Approach to Cyber Security

Η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο είναι μια έννοια που μεταξύ άλλων παντρεύει την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέχεια, με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι με αποτρεπτική ικανότητα για να ανταποκριθούν στους σημερινούς κινδύνους και τις αναδυόμενες απειλές, ενώ παράλληλα να μπορούν να ανακάμπτουν από επιθέσεις και παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο. Στην 1η ενότητα, στελέχη εταιριών Διαχείρισης Κινδύνου και Υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας θα αναδείξουνε όλες τις βέλτιστες πρακτικές και τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου οι οργανισμοί να οικοδομήσουν ένα ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον σήμερα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.

12:30 – 14:30              2η ενότητα – Faster and Smarter Advanced Threat Protection

Έρευνες και πολλά περιστατικά ειδικά τον τελευταίο χρόνο, καταδεικνύουν ότι οι νέες εκδόσεις των κακόβουλων λογισμικών με πρωταγωνιστικό ρόλο τα ransomware, έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακάμπτουν παραδοσιακές μεθόδους ασφάλειας. Απαιτούνται λοιπόν τεχνολογικά εργαλεία προστασίας έναντι των προηγμένων απειλών, που θα λειτουργούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευφυΐα, προσφέροντας αξιόπιστη προτεραιοποιήση των κινδύνων, έρευνα και ανάλυση σε βάθος και ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα σε όλους τους πόρους της υποδομής πληροφορικής. Για τις νέες προκλήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τις δυνατότητες προηγμένης προστασίας έναντι των σύγχρονων απειλών θα μας μιλήσουν οι εισηγητές της 2ης ενότητας.

14:30 – 15:30              3η ενότητα – Updating Your Cyber Security Awareness and Training Program

Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια πληροφοριών, καθώς και την απαίτηση για ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση στη δημιουργία κουλτούρας, αλλά και στην εκπαίδευση όλων των χρηστών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διαδικασία αυτή που αποτυπώνεται με την ευρύτερη έννοια, του cyber security awareness αφορά την ευαισθητοποίηση απέναντι στην ψηφιακή ασφάλεια από όλο το ανθρώπινο δυναμικό και την επίγνωση της σοβαρότητας που διατρέχει ένας οργανισμός αν αμελήσει τις πολιτικές και τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Για την ανάγκη επικαιροποίησης των προγραμμάτων cyber security awareness θα μας μιλήσουν οι ομιλητές στην 3η ενότητα της 1ης ημέρας.