2ο InfoCom Security

Οικονομία σε κρίση, τεχνολογία σε έξαρση

ποια είναι η αξία και η θέση της Ασφάλειας Πληροφοριών

στο Νέο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Η προστασία των πληροφοριών είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικά για την ίδια την επιβίωση των επιχειρήσεων και των Οργανισμών που έχουν να κάνουν (και όλοι έχουν πια…) με ψηφιακό περιεχόμενο.

Το 2ο Infocom Security έχει ως στόχο του να αναδείξει τους κάθε λογής κινδύνους οι οποίοι θέτουν σήμερα εν αμφιβόλω την ασφάλεια των πληροφοριών και παράλληλα να αποτυπώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – και όσο αυτό είναι εφικτό μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο – τις υφιστάμενες τεχνολογίες, τις μελλοντικές τάσεις και τις απαραίτητες στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν, προκειμένου να προστατευτούν κρίσιμα επιχειρηματικά ή επιχειρησιακά δεδομένα και καίριες λειτουργίες.

Οι ενότητες του 2ου Συνεδρίου InfoCom Security είναι:

Ενότητα 1η: Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας επιχειρηματικών δεδομένων/εφαρμογών

Σε κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό υπάρχουν κρίσιμα δεδομένα και εφαρμογές που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του και αποτελούν τον προφανή στόχο σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιας κακόβουλης επίθεσης. Με δεδομένο ότι οι κίνδυνοι και οι απειλές έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, με τις επιθέσεις να εκδηλώνονται πλέον σε καθημερινή βάση από ιδιαίτερα ικανούς δράστες, η διαμόρφωση μιας πολιτικής ασφάλειας για τα δεδομένα και τις εφαρμογές θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ σε κάθε σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Κάθε πολιτική ασφάλειας πρέπει λοιπόν να βασίζεται ή να λαμβάνει υπόψη τομείς όπως:

 • Data Loss Prevention
 • End point security
 • Risk Management
 • Managed Services
 • Business continuity planning
 • Disaster Recovery
 • Social Engineering

Σε όλους αυτούς τους τομείς η 1η ενότητα του Συνεδρίου θα προσπαθήσει να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις τόσο σε θεωρητικό όσο κυρίως σε πρακτικό επίπεδο.

Ενότητα 2η: Οι προκλήσεις ασφάλειας ως συνέπεια των νέων τάσεων

Σε μια εποχή παράδοξη όπου με λιγότερους πόρους προσπαθούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να υιοθετήσουν τις νέες τάσεις όσον αφορά στις υποδομές Πληροφορικής, όπως το Cloud Computing, το Virtualization αλλά και η σύγχρονη (και πολύ πιο εξελιγμένη λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου) μορφή των mobile workers. Όμως όλοι αυτοί οι νέοι και πολλά υποσχόμενοι τρόποι διαχείρισης των δεδομένων έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις και έχουν προκαλέσει νέους πονοκεφάλους στους διευθυντές των τμημάτων ΙΤ, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και  να εφεύρουν νέους μηχανισμούς ασφαλείας. Σ’ αυτά τα ερωτήματα, η 2ηενότητα του Συνεδρίου θα προσπαθήσει να προσφέρει απαντήσεις με την παρουσίαση διαθέσιμων λύσεων και εφαρμογών στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Ενότητα 3η: Μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Οι ραγδαίες εξελίξεις που βιώνουμε στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μας για ασφαλή διαχείριση των κάθε λογής δεδομένων, μοιραία επιβάλλουν τη διαρκή συντήρηση και επικαιροποίηση των μεθόδων που σήμερα χρησιμοποιούμε, αλλά και τη σχεδίαση νέων με βάση τις ως τώρα εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο συνεργιών οι οποίες γεφυρώνουν παλαιούς και νέους κόσμους.

Έτσι η 3η ενότητα του Συνεδρίου είναι αφιερωμένη σε γενικότερες αλλά – αναλόγως των περιστάσεων – και σε πιο εξειδικευμένες λύσεις σε τομείς όπως:

 • Security as a service
 • Log management
 • Vulnerability assessment
 • Identity management
 • Authentication
 • PCI compliance
 • Penetration testing
 • Κρυπτογράφηση

Ενότητα 4η: Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο και εναρμόνισή του με την πραγματικότητα

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας τρέχουν σήμερα με σαφώς ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι οι αλλαγές στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο των χώρων όπου βρίσκει εφαρμογή. Νέα προβλήματα δημιουργούνται, νέες ισορροπίες πρέπει να αναπτυχθούν, νέοι τρόποι συναλλαγών υιοθετούνται, νέοι συναλλασσόμενοι ψάχνουν να βρουν «στα τυφλά» το δίκιο τους, καθώς πληθαίνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση οι απρόβλεπτες – από τους υφιστάμενους κανόνες του παιχνιδού- περιπτώσεις.

Δίκαια λοιπόν η 4η ενότητα του Συνεδρίου είναι αφιερωμένη σε θέματα όπως:

 • Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και ασφάλεια πληροφοριών
 • Social networking Vs Security – Αναζητώντας τις ισορροπίες
 • Ποινική αντιμετώπιση Ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές και εμπόριο
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Απόρρητο επικοινωνιών