Απαντήστε στη παρακάτω ερώτηση και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Όσοι απαντήσουν σωστά θα μπούνε σε κλήρωση διεκδικώντας ένα tablet  Samsung T110 Galaxy Tab 3 7″

Με ποια κριτήρια θα πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση τη λύση ασφάλειας που θα χρησιμοποιήσει για την προστασία της ;

  Ευκολία στη χρήση

  Ταχύτητα

  Αποτελεσματικότητα

  Όλα τα παραπάνω

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Εταιρία (απαραίτητο)

  Θέση στην εταιρία

  Τηλέφωνο

  Λαμβάνοντας μέρος στη κλήρωση δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την Symantec